Zarządzenie Nr 362/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego