Zarządzenie Nr 479/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego