Przetargi

Status Nazwa
zakończony Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Remont elewacji (uzupełnienie tynków i powłoki malarskiej) oraz remont rynien (likwidacja przecieków, oczyszczenie rur spustowych i koryt rynnowych) budynku administracyjnego „A” Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu położonego w ...
zakończony Usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w technologii światłowodowej – 19 lokalizacji
zakończony Wykonanie okablowania strukturalnego i remontu łazienek na I piętrze budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegaturze w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 7, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Remont schodów (wyjścia awaryjnego) w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu
zakończony Dostawa oraz montaż 7 szt. zestawów przemienników radiowych wraz z osprzętem na potrzeby Sieci Łączności Radiowej Systemu Zarządzania i Kierowania Wojewody
zakończony Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Dostawa mebli na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Strony