Orzecznictwo Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Do zakresu zadań Oddziału należy prowadzenie spraw odwoławczych jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów w zakresie ustawy Prawo budowlane oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych.

Kontakt:

Autor: Małgorzata Hryniewicz
Data utworzenia: 11.02.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.02.2020 - 09:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.02.2021 - 13:10