Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Od dnia 21.06.2021 r. do dnia  31.12.2021 r na terenie powiatu wągrowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,


Pobierz aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania:

RSO - jak to działa?