Komunikaty pogodowe

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:195
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień zagrożenia: nie dotyczy

Data i godzina wydania: 20.08.2021 - godz. 12:30

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:169 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 12:30 dnia 20.08.2021 do odwołania Obszar: przyrzecze Noteci środkowej i dolnej (wielkopolskie)

 Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie hydrologiczne, zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody, stopień zagrożenia: 1. Ważność: od godz. 12:13 dnia 16.08.2021 r. do godz. 22:00 dnia 16.08.2021 r., obszar: zlewnie prawostronnych dopływów Odry środkowej (wielkopolskie). Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:158 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:45 dnia 06.08.2021 do odwołania Obszar: Zlewnia Gwdy (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody na terenie województwa wielkopolskiego, w zlewni Gwdy, będą utrzymywały się przepływy poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydał:

Strony


Pobierz aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania:

RSO - jak to działa?