Dziennik nr 64 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 kwietnia 2010 r.

Nr 64

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

 
1359

nr 1/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Chorzemińskie"

 
1360

nr 2/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Brzeziny"

 
1361

nr 3/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czaple Wyspy"

 
1362

nr 4/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dębno"

 
1363

nr 5/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dębno nad Wartą"

 
1364

nr 6/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dusznicki"

 
1365

nr 7/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Drążynek"

 
1366

nr 8/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Ostrzeszowskie"

 
1367

nr 9/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kawęczyńskie Brzęki"

 
1368

nr 10/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wydymacz"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1369

nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
1370

nr XLVII/384/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2010 r.

 
1371

nr XXXVI/218/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Kolejowa-Kopernika w Kobylinie

 
1372

nr XL/241/2009 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzcinica

 
1373

nr XLIX/488/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kórnik, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
1374

nr XLII/290/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad korzystania z parku i zieleni parkowej

 
1375

nr XLII/291/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu - Kompleks boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Czarnkowie

 
1376

nr XLII/292/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Czarnkowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
1377

nr XXXIII/230/2010 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie "Budżetu na 2010 rok"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 08:54