Dziennik nr 168 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 września 2009 r.

Nr 168

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2861

nr XXV/323/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kościan

 
2862

nr XXIX/230/2009 Rady Miejskiej Kostrzyn z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Brzeźnie, gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 105/4

 
2863

nr LI/497/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu, w rejonie ul. Prostej

 
2864

nr XXXVII/332/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek o nr ewid.: 214/13, 214/15, 214/19, 214/21 oraz części działek o nr ewid.: 217 i 219

 
2865

nr XXVIII/185/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela

 
2866

nr XXXII/316/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr ewid. 239/5 w miejscowości Mściszewo, gmina Murowana Goślina

 
2867

nr XLIII/430/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca uchwał nr XXXVIII/389/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Gądki, Koninko, Żerniki

 
2868

nr XLIII/431/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Szczytnikach i Koninku

 
2869

nr XXIII/173/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 
2870

nr XXIII/174/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieścisko

 
2871

nr XXIV/144/2009 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dominowo

 


POROZUMIENIA

 
2872

z dnia 1 lipca 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Komorniki w sprawie powierzenia Gminie Komorniki niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 
2873

z dnia 1 lipca 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Suchy Las w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy

 
2874

z dnia 1 lipca 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Suchy Las w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 
2875

z dnia 1 lipca 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 
2876

z dnia 1 lipca 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Rokietnica w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 
2877

aneks z dnia 1 lipca 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 6 listopada 2008 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Komorniki w sprawie powierzenia Gminie Komorniki niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 
2878

aneks z dnia 1 lipca 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 23 września 2008 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2879

nr WN.Ko-2.0911-304/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXVII/159/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły i przedszkola dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kramsk

 
2880

nr WN.I-7.0911-320/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXV/169/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu nr 1 w Kłecku

 
2881

nr WN.I-7.0911-318/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr 217/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Puszczykowa

 
2882

nr WN.I-7.0911-319/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr 218/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

 
2883

nr WN.I-4.0911-321/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XIX/148/2009 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo - fragment miejscowości Bolewicko

 
2884

WN.I.-7.0911-324/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr LI/495/09 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wysogotowie, w rejonie ulic Bukowskiej, Batorowskiej i Wierzbowej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2885

nr OPO-4210-47(4)/2009/413/IX/AgS z dnia 18 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:29