Dziennik nr 167 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 września 2009 r.

Nr 167

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2831

nr XXVII/143/09 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Słupca

 
2832

nr XXV/170/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w rejonie drogi krajowej nr 15 w Białym Piątkowie

 
2833

nr XXXVII/158/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk

 
2834

nr XXXVII/159/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły i przedszkola dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kramsk

 
2835

nr XXXIII/184/09 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 
2836

nr XLVI/303/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach

 
2837

nr XLVI/306/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Duszniki na lata 2009-2012"

 
2838

nr XLVI/307/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzoza-Grodziszczko

 
2839

nr XLVI/308/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ceradz Dolny

 
2840

nr XLVI/309/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chełminko

 
2841

nr XLVI/310/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Duszniki

 
2842

nr XLVI/311/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzebienisko

 
2843

nr XLVI/312/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kunowo

 
2844

nr XLVI/313/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mieściska-Sarbia

 
2845

nr XLVI/314/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Młynkowo

 
2846

nr XLVI/315/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niewierz

 
2847

nr XLVI/316/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podrzewie

 
2848

nr XLVI/317/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sędzinko-Zalesie

 
2849

nr XLVI/318/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sędziny

 
2850

nr XLVI/319/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sękowo

 
2851

nr XLVI/320/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzeja

 
2852

nr XLVI/321/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wilczyna

 
2853

nr XLVI/322/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wilkowo

 
2854

nr XLVI/323/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakrzewo

 
2855

nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - korytarz infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją węgla brunatnego o/Tomisławice, obejmującego obręb Police w gminie Sompolno

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2856

aneks nr 2 z dnia 9 czerwca 2009 r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przygodzice prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 
2857

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Gostyń

 


INFORMACJA STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

 
2858

z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Lwówek

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2859

nr OPO-4210-4495)/2009/272/V/AS z dnia 13 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dokonaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKPOLSKIEGO

 
2860

z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie sprostowania błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:21