O wydaniu w dniu 08 sierpnia 2011 r. decyzji nr 10/11 (znak IR.III-5.747-5-11) o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji p. n. „budowa całorocznego lodowiska, kortów tenisowych oraz sal do squasha”, ...

przewidzianej do realizacji na działce nr geod. 1/35, ark. 7, obręb Komandoria w Poznaniu

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 16 sierpnia 2011 r. do dnia 30 sierpnia 2011 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 11.08.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29