Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego
e-mail: aw@poznan.uw.gov.pl
nr telefonu 854 16 18
nr faxu 854 11 29

Kierownik Zespołu- Joanna Piasecka-Girguś
e-mail: jpiasecka@poznan.uw.gov.pl
p. 360, bud. A

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności prowadzenie systematycznej oceny kontroli zarządczej według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności oraz prowadzenie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu.

Autor: Barbara Gumińska
Data utworzenia: 01.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.09.2016 - 07:24