Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej
e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 18 25
fax: 61 854 15 44
p. 866, bud. A
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Dyrektor Wydziału - Łukasz Krysztofiak
p. 866, bud. A

Zastępca Dyrektora Wydziału - Monika Donke-Cieślewicz
e-mail: donke@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 18 54
p. 867, bud. A

Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

  • zabezpieczenie społeczne;
  • praca, z wyłączeniem spraw dot. zatrudniania cudzoziemców;
  • rodzina;
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
  • sprawy wewnętrzne w zakresie spraw dot. repatriacji;

Struktura wydziału:

  • Oddział Budżetu i Analiz - tel. 61 854 19 24
  • Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej  - tel. 61 854 18 23
  • Oddział Rynku Pracy - tel. 61 854 14 31
  • Oddział Organizacyjny i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - tel 61 854 14 80
  • Oddział Programów - tel. 61 854 16 90
Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 11.12.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.07.2012 - 19:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.04.2018 - 10:05