Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

tel.: 61 854 14 78 lub 61 854 10 70
e-mail: koordynacja@poznan.uw.gov.pl

Dyrektor Wydziału – Aneta Sławińska

e-mail: aslawinska@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 14 18
fax.: 61 854 14 79p. 576,
bud. A

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego zajmuje się realizacją zadań Wojewody z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obowiązujące|
w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Wydział pełni funkcję instytucji właściwej do realizacji zadań w tym zakresie.

 przesyłanie wiadomości na adres skrzynki elektronicznej: koordynacja@poznan.uw.gov.pl 

Autor: Danuta Osiecka
Data utworzenia: 14.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.02.2018 - 11:51