wągrowiecki

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
www.wagrowiec.pl
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
tel.: 67 268 05 00, 67 268 05 15

Urzędy miejskie, gminne i miejsko-gminne na terenie powiatu:

Urząd Gminy w Damasławku
www.damaslawek.pl
Rynek 8
62-110 Damasławek
tel.: 67 261 36 11, 67 261 30 02

Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy
www.golancz.pl
ul. Kowalika 2
62-130 Gołańcz
tel./fax: 67 261 59 11

Urząd Gminy w Mieścisku
www.miescisko.pl
Pl. Powstańców Wlkp. 13
62-290 Mieścisko
tel.: 61 429 80 10, fax. 61 427 80 88

Urząd Miasta i Gminy w Skokach
www.gmina-skoki.pl
ul. W. Ciastowicza 11
62-085 Skoki
tel.: 61 892 58 01

Urząd Gminy w Wapnie
www.wapno.pl
ul. Świerczewskiego 1a
62-120 Wapno
tel.: 67 261 14 59

Urząd Miejski w Wągrowcu
www.wagrowiec.um.gov.pl
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec
tel.: 67 262 15 22

Urząd Gminy w Wągrowcu
www.gminawagrowiec.pl
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
tel.: 67 268 08 00

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 18.12.2012 - 12:32