Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej, aktualizacja 31 lipca 2020 r.
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, aktualizacja 29.09.2020 r. (287,38 KB)
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, aktualizacja 29 września 2020 r. (424,26 KB)
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 30 czerwca 2020 r.
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - opublikowano 6 października 2020 r. (37 KB)
  6.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych - stan na listopad 2019 r., aktualizacja 29 czerwca 2020 r.
  7.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, opublikowano 7 maja 2017 r.
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, aktualizacja 26.08.2020 r.
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, aktualizacja 9 października 2020 r. (47,96 KB)
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie, opublikowano 30 czerwca 2020 r
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej, aktualizacja 13.01.2020 r.
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej, aktualizacja 9 września 2020 r.
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, aktualizacja 22 marca 2020 r.
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej, aktualizacja 1 października 2020 r. (293,87 KB)
  5.  Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, opublikowano 28 sierpnia 2020 r.
  6.  Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, aktualizacja 28 sierpnia 2020 r.
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych, aktualizacja 21 października 2020 r. (182,68 KB)
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.10.2020 - 11:06