Odznaczenia państwowe

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy z zakresu odznaczeń państwowych prowadzi Biuro Organizacyjne - Administracyjne, Oddział Kadr.

Zadania realizowane na podstawie ustawy o orderach i odznaczeniach z 1992 r. (Dz. U. 2015, poz. 475.)

kontakt: Krystyna Siwierska - tel. 61 8541 343.

Wnioski

Autor: Krystyna Siwierska
Data utworzenia: 02.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.07.2015 - 14:43