Wydarzenia

Spotkanie informacyjne z samorządami - drogi lokalne

18.08.2017

Omówieniu zmian i harmonogramu naboru wniosków na 2018 rok do "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" poświęcone było dzisiejsze spotkanie z samorządowcami pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

18.08.2017

- Dzięki realizacji zadań programu wiele rodzin otrzyma ogromne wsparcie, które jest elementem szerszego programu wspierania polskiej rodziny - mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podczas dzisiejszej konferencji prasowej, poświęconej Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020. O założeniach programu i formach współpracy opowiadali też: dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy Poznań Bogdan Fleming, dyrektor Biura Wspierania Konsumpcji ARR Wojciech Boguta oraz dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej ks. Marcin Janecki.

Wideokonferencja z samorządowcami - pomoc dla poszkodowanych

17.08.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg oraz komendantem wojewódzkim PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem uczestniczył dziś w wideokonferencji ze starostami, prezydentami, burmistrzami, wójtami oraz komendantami powiatowymi straży pożarnej. Tematem rozmów było przedstawienie aktualnej sytuacji związanej ze zniszczeniami po wystąpieniu burz oraz udzielaniem pomocy mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic.

Szef MSWiA w Gnieźnie o pomocy dla poszkodowanych

16.08.2017

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak odwiedził Gniezno. Wspólnie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem spotkał się z mieszkańcami, których domy ucierpiały podczas nawałnicy. Jedną z nich była rodzina z ulicy Żabiej, której wichura zerwała dach. Minister przypomniał, że do samorządów trafiła już pomoc finansowa, będąca pierwszym, bezpośrednim wsparciem - w wysokości 6 tys. zł. W samej Wielkopolsce do gmin na pomoc poszkodowanym trafiło już 12 mln zł.

Będą uproszczone procedury szacowania strat po klęskach żywiołowych

16.08.2017

- Jeszcze dziś będzie gotowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który umożliwi zastąpienie rzeczoznawców, urzędnikami z uprawnieniami budowlanymi. Chodzi o uproszczenie procedur związanych z wypłatą pomocy dla poszkodowanych - zapowiedział na spotkaniu z samorządowcami z województwa wielkopolskiego minister Mariusz Błaszczak.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.