Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozliczenia przez gminy dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Autor: Iwonna Kulikowska MF
Data utworzenia: 04.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.01.2018 - 11:49