Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135  (t.j. Dz.U.2016, poz.1793 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. 2015, poz. 458) obowiązuje od 2015-04-14

Celem tworzenia MPZ jest lepsze zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia przez wykorzystanie danych o aktualnych i prognozowanych potrzebach zdrowotnych pacjentów.

Mapy Potrzeb Zdrowotnych obejmują:

 • Analiza demograficzna i epidemiologiczna
 • Analiza stanu i wykorzystania zasobów
 • Prognoza potrzeb zdrowotnych

Oprócz publikacji samych dokumentów istnieje również platforma e-learningowa - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Tworzenie Map Potrzeb Zdrowotnych

Ustawowe:

 • Mapa ogólnopolska + 16 map regionalnych
 • Pierwsze dwie edycje (co 3 lata) przygotowuje MZ we współpracy z OW NFZ, konsultując z wojewodami
 • 30.04.2016 r. –opublikowano MPZ w zakresie lecznictwa szpitalnego

Unijne:

 • Mapa ogólnopolska + 16 map regionalnych
 • 31.12.2015 r. –opublikowanie MPZ w zakresie onkologii i kardiologii
 • do połowy 2017-publikacja 30 grup chorób w 3 zakresach

Obowiązek publikacji map wynika z art. 95c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dotychczas opublikowano (Polska + 16 województw)  :

 • Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego                                                                          
 • Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii
 • Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii
 • Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorobowych       

Mapy potrzeb zdrowotnych dotyczące Wielkopolski:

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.02.2017 - 14:43