Komunikaty

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2019 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w następujących dziedzinach:

 • epidemiologia – uruchomiono 4 miejsca szkoleniowe
 • fizyka medyczna – uruchomiono 3 miejsca szkoleniowe,
 • psychologia kliniczna – uruchomiono 25 miejsc szkoleniowych.
 • psychoterapia dzieci i młodzieży – uruchomiono 24 miejsca szkoleniowe

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w terminie: 15 listopada 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Kroki w systemie SMK:

 1. Logowanie do systemu pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp
 2. Wypełnienie Wniosku o modyfikację uprawnień w celu nadania uprawnień: Innego Pracownika Medycznego
  z wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów należy zgłosić się osobiście w pok. 569 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu potwierdzenia tożsamości oraz uprawnień.
  WAŻNE: Osobiste zgłoszenie nie jest konieczne w przypadku złożenia Wniosku o modyfikację uprawnień w SMK przy użyciu profilu zaufanego – wówczas można przekazać niezwłocznie kopię dyplomu studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem (potwierdzona przez organ wydający dyplom lub przez notariusza) drogą pocztową na adres Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu (61) 854 17 02).
 3. Wypełnienie i wysłanie Wniosku o specjalizację.

Podręcznik użytkownika SMK dla Inni w ochronie zdrowia jest dostępny pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/inni_w_ochronie_zdrowia_5...

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 457 oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl .

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w ww. dziedzinach uzyskać można na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: zdrowie/specjalizacje medyczne/dziedziny
w ochronie zdrowia/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu: (61) 854 17 02.

Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych jednostkach szkolących prowadzących specjalizacje na obszarze województwa wielkopolskiego w ww. dziedzinach kształtuje się następująco:

L.p. Nazwa jednostki szkolącej Adres Liczba miejsc
akredytowanych
Liczba miejsc
uruchomionych na
postępowanie kwalifikacyjne
Epidemiologia
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ul.
Noskowskiego 23 61-705 Poznań
12 4
Fizyka medyczna
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
Zakład Fizyki Medycznej
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
27 3
Psychologia kliniczna
1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Psychologii
i Kognitywistyki
ul. Szamarzewskiego 89/ lokal AB
60-569 Poznań
75 25
Psychoterapia dzieci i młodzieży
1. Szpital Kliniczny
im. K. Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Klinika Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży
ul.
Szpitalna 27/33 60-572 Poznań
24

24

 

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna oraz psychoterapia dzieci i młodzieży w zakresie pozyskanych grantów z Funduszy Unijnych znajdą Państwo:

 • na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w zakładce Dla Kandydata – Studia Podyplomowe – Specjalizacja kliniczna.
  Informacji udziela również p. Anna Niedźwiedzińska
  e-mail: specjalizacjapsychologiakliniczna@amu.edu.pl
  tel.: (061) 829-22-59, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00—15.30.
 • na stronie Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
   www.skp.ump.edu.pl/en/node/534
  lub w sekretariacie Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nr tel. 061 8491 531.
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2014 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.12.2019 - 07:29