Komunikaty

Z dniem 2 lipca 2016 r. straciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.).

O wejściu w życie nowych przepisów będziemy informować w następnych komunikatach.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.08.2016 - 13:08