Zezwolenie na budowę S5

Treść archiwalna

Wojewoda Piotr Florek wydał dziś decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko (w tym obwodnica Rawicza i Bojanowa) na terenie Wielkopolski. Decyzja obejmuje 22,98 km drogi ekspresowej S-5 i 7,91 km drogi krajowej nr 36 do granicy woj. wielkopolskiego (z wyłączeniem części drogi ekspresowej na odcinku 1,21 km w rejonie linii kolejowej Bojanowo - Góra Śląska).

Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej trasy wraz z pełną infrastrukturą drogową: węzłami Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsk, wiaduktami, przejściami dla zwierząt czy ekranami akustycznymi. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że GDDKiA może niezwłocznie przystąpić do budowy. Realizacja tej inwestycji nie tylko usprawni komunikację, ale też na powstającym odcinku odciąży drogę krajową nr 5 na odcinku Bojanowo - Rawicz. Do tej pory ruch odbywa się w tych miastach przez wąskie uliczki. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu i stanowi kolejny krok do skrócenia czasu przejazdu z Poznania do granicy województwa i dalej do Wrocławia.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11