Zarządzenie zastępcze - Gniezno

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dziś (16 bm.) zarządzenie zastępcze, stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Gniezna - Dariusza Ciesielskiego.

Zarządzenie wojewody jest następstwem nie podjęcia przez Radę uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. Wojewoda wezwał Radę Miasta do głosowania w tej sprawie 9 grudnia 2009 roku.

Decyzja wojewody ma związek z prowadzeniem przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, co narusza art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Radnemu przysługuje możliwość zaskarżenia zarządzenia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 16.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11