Zarządzenia zastępcze - Turek

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dziś (4 bm.) zarządzenia zastępcze, stwierdzające wygaśnięcie mandatów radnych Rady Miejskiej w Turku - Marka Pańczyka i Jerzego Pionke.

Zarządzenia wojewody są następstwem nie podjęcia uchwał stwierdzających wygaśniecie mandatów. Wojewoda wezwał Radę Miejską do głosowania w tej sprawie 3 grudnia ubr. Decyzja wojewody ma związek z prowadzeniem przez radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, co narusza art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Radnym przysługuje możliwość zaskarżenia zarządzenia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 04.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11