Wielkopolskie obwodnice

Treść archiwalna

Na wniosek zarządu województwa wielkopolskiego wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor posiada prawo do rozpoczęcia inwestycji. Półtorakilometrowy projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 241 będzie stanowił połączenie z drogami wojewódzkimi nr 196 i 241 poprzez istniejące rondo na ul. Skockiej.

Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącej części obwodnicy Wągrowca. Najważniejszym elementem inwestycji jest budowa mostu 4-przęsłowego nad rzeką Wełną o długości 164 metrów.

Wojewoda wielkopolski wydał także zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Czarnkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki. Projektowany odcinek drogi mierzy ponad 6 kilometrów. W ramach inwestycji przewidziano budowę dwóch węzłów drogowych dwupoziomowych umożliwiających powiązanie projektowanej drogi z istniejącym układem drogowym. Realizacja inwestycji umożliwi przejazd przez Czarnków bez konieczności wjeżdżania w ścisłe centrum miasta. Obwodnica będzie realizowana pomiędzy Śmieszkowem a Białężynem a zakończy się w rejonie istniejącego mostu na rzece Noteć, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 21.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11