Wielkopolska przystępuje do Partnerstwa dla Transplantacji

Treść archiwalna

Wojewoda i marszałek województwa przygotowują obecnie cykl przedsięwzięć, które pozwolą zdobyć większe poparcie społeczne dla idei dawstwa narządów, a przede wszystkim zwiększyć liczbę przeszczepów. Temu celowi mają służyć m.in. zaplanowane na wrzesień konferencje "Transplantologia - co warto wiedzieć" i "Programy zdrowotne szansą dla Wielkopolan", a także seminarium z udziałem konsultantów medycznych, poświęcone utworzeniu i organizacji pracy stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach. Zadaniem tych osób będzie efektywne gromadzenie i wymiana informacji na temat pozyskiwania i przeszczepiania narządów. Według informacji Ministerstwa Zdrowia, zapewniono środki na ich zatrudnienie.

- Idea Partnerstwa przewiduje współdziałanie wielu podmiotów, poczynając od dyrektorów szpitali poprzez uczelnie medyczne, izby i stowarzyszenia lekarskie oraz organizacje pozarządowe - mówi inicjator programu w Polsce, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Transplantologii prof. Wojciech Rowiński. - Jednak pozyskanie do współpracy wojewodów i  organów samorządowych jest kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Samorządy bowiem jako organy założycielskie szpitali mają wpływ na kierunki działań tych placówek, a wojewoda może zapewnić skuteczność wprowadzanych rozwiązań, dzięki nadzorowi podlegających mu konsultantów medycznych.

Za modelowy w Europie uznaje się system identyfikowania dawców w Hiszpanii, gdzie dokonuje się 35 pobrań na każdy milion mieszkańców. W Polsce wskaźnik ten wynosi 15.

Zdaniem profesora Rowińskiego, Wielkopolska - z obecną liczbą dawców 22 na milion mieszkańców - wypada korzystnie na tle kraju, ale pozostaje daleko w tyle za liderem - województwem zachodniopomorskim, gdzie pobrań jest 38 na milion. Nadal jest więc wiele do zrobienia, na przykład spośród 56 naszych szpitali pobrań narządów dokonuje tylko 11 ośrodków.

Niewystarczająca liczba dawców powoduje, że każdego roku umiera ok. 15 proc. pacjentów chorych na przewlekłą niewydolność narządów. Prof. Wojciech Rowiński informuje, że w ubiegłym  roku do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki zakwalifikowano 211 osób, narządy przeszczepiono natomiast 131, z kolei na przeszczep serca czekały 42 osoby, a przeszczepiono je 11 osobom.

Partnerstwo dla Transplantacji, którego oficjalną inauguracją w Wielkopolsce będzie podpisanie przez wszystkie podmioty biorące w nich udział listu intencyjnego, ma tę sytuacje poprawić. Dotychczas listy intencyjne podpisano w województwach małopolskim, podkarpackim, lubuskim i mazowieckim.

Szczegółowe informacje nt. projektu:

Roman Łukawski
Biuro Wojewody
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 0 61 854 12 98
fax. 0 61 854 16 74
 

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 13.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11