Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach

Treść archiwalna

W Wielkopolsce zrealizowane zostaną kolejne projekty w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Dziś w Ministerstwie Infrastruktury podpisane zostało porozumienie z wojewodami o finansowaniu dodatkowych zadań.

Wojewoda Piotr Florek, który koordynuje realizację Programu w Wielkopolsce, przekaże samorządom dodatkowo ponad 1,6 mln na kolejnych 8 zadań. Dzięki tym funduszom w powiatach kolskim, krotoszyńskim, konińskim, pleszewskim, we Wrześni i w gminie Gizałki, w najbardziej niebezpiecznych miejscach, wybudowane zostaną chodniki, zatoczki autobusowe czy poprawione zostanie bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowań. Zakwalifikowane w ramach konkursu zadania mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50% poniesionych przez samorząd kosztów.

Wielkopolska jest do tej pory najbardziej znaczącym beneficjentem Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W latach 2005-2009 w województwie zostało przebudowanych 51 skrzyżowań i odcinków dróg, na których dochodziło do największej liczby wypadków. Duże zainteresowanie, z jakim spotkał się w wielkopolskich samorządach Program, pozwoliło na uzyskanie do tej pory kwoty 56,9 mln zł dofinansowana z ogólnokrajowej puli 417,5 mln złotych.

Wszystkie informacje o zrealizowanych do tej pory w kraju zdaniach i raporty z poprzednich lat działania Programu znajdują się na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 

 

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 12.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11