Decyzja ws. Obwodnicy Opalenicy i Wiaduktu Górczyńskiego

Treść archiwalna

Jest decyzja wojewody wielkopolskiego, zezwalająca na realizację inwestycji „Wiadukt Górczyński Wschodni w Poznaniu (DK5)”, która obejmuje rozbiórkę i budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa Zachodnia - Kunowice w rejonie stacji węzłowej Poznań-Górczyn oraz estakady dojazdowej z ul. Rakoniewickiej wraz z dojazdami, ekranami akustycznymi i infrastrukturą techniczną.

Dzięki decyzji o zezwoleniu na budowę I etapu obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 możliwe jest rozpoczęcie także tej inwestycji. Budowa obejmie dwupasmową jezdnię z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań, ciągi piesze i dwukierunkowe ścieżki rowerowe oraz infrastrukturę umożliwiającą włączenie do dotychczas istniejącej sieci dróg wraz z drogami serwisowymi, wiaduktem nad linią kolejową, przejściami dla zwierzą i ekranami akustycznymi. Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 08.08.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11