Decyzja lokalizacyjna dla ronda

Treść archiwalna

Dziś, 21 bm. wojewoda wielkopolski wydał - na rzecz Miasta Poznania - decyzję lokalizacyjną dla rozbudowy i przebudowy ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego w zakresie infrastruktury transportu publicznego. Inwestycja stanowi część przedsięwzięcia Euro 2012.

Rozbudowa i przebudowa poznańskiego ronda Jana Nowaka–Jeziorańskiego, ma na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury sieciowo-torowej oraz polepszenie parametrów akustycznych otoczenia linii tramwajowych. Roboty budowlane swym zakresem obejmą: przebudowę torów, odtworzenie nawierzchni drogowej, przebudowę kanalizacji, przebudowę oraz budowę nowych peronów, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz odtworzenie zieleni. W ramach prac modernizacyjnych wymienione zostaną również urządzenia zasilania i sterowania związane z ruchem tramwajowym.

Wydana decyzja lokalizacyjna jest podstawą do ubiegania się przez inwestora o wydanie pozwolenia na budowę.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 21.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11