Groby wojenne

Nazwa Położenie Zdjęcie Karta ewidencyjna
Grób zamordowanego we wrześniu 1939 r. Konrada Szcześniaka. Kędzierzyn. cmentarz parafialny zdjęcie grobu zamordowanego we wrześniu 1939 r. Konrada Szcześniaka. Kędzierzyn Pobierz
Grób Stanisława Jankowskiego z I wojny światowej w Łopiennie cmentarz parafialny zdjęcie grobu Stanisława Jankowskiego z okresu I wojny światowej w Łopiennie Pobierz
Grób Wojciecha Szeligi z 1920 r. w Łopiennie cmentarz parafialny zdjęcie grobu Wojciecha Szeligi na cmentarzu parafialnym w Łopiennie Pobierz
Grób ofiar II wojny światowej w Mieszkowie cmentarz parafialny przy ul. Poznańskiej grób ofiar II wojny światowej w Mieszkowie Pobierz
Grób Edwarda Jernalczyka z 1920 r. w Lewkowie cmentarz parafialny przy ul. Kolejowej w Lewkowie zdjęcie grobu Edwarda Jernalczyka z 1920 r. w Lewkowie Pobierz
Grób Andrzeja Mielęckiego z 1920 r. w Złotnikach cmentarz parafialny w Złotnikach zdjęcie grobu Andrzeja Mielęckiego z 1920 r. w Złotnikach Pobierz
Groby z 1920 r. oraz II wojny światowej w Koninie cmentarz parafialny, ul. Kolska zdjęcia kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Koninie Pobierz
Grób Stanisława Fałczyńskiego z 1920 r. w Siedleminie cmentarz parafialny przy ul. Głównej w Siedleminie grób Stanisława Fałczyńskiego z 1920 r. w Siedleminie Pobierz
Kwatera grobów żołnierskich z 1920 r. w Jarocinie cmentarz parafialny przy al. Niepodległości zdjęcie kwatery grobów żołnierskich z 1920 r. w Jarocinie Pobierz
Groby wojenne na Cmentarzu Wojskowym w Kaliszu Cmentarz Wojskowy na Majkowie przy ul. Żołnierskiej 24 zdjęcie grobów na Cmentarzu Wojskowym w Kaliszu Pobierz

Strony