Dziennik nr 93 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 czerwca 2003 r.

Nr 93

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1740

nr 38/2003 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Osiek Mały

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1741

nr VI/32/03 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 marca 2003 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/171/01 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

 


SPRAWOZDANIA

 
1742

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Międzychód za 2002 rok

 
1743

z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2002 rok

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1744

nr 36/SO-12/D/03/Ko z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej po zmianach Gminy i Miasta Tuliszków na 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:37