Dziennik nr 79 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 czerwca 2002 r.

Nr 79


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2045

nr 20/02 z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa wielkopolskiego

 

2046

nr 21/02 z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2047

nr XXXVI/261/2002 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2002 rok

 

2048

nr LVII/514/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Biskupice

 

2049

nr XLI/290/2002 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku od nieruchomości

 

2050

nr XXX/179/02 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr X/59/99 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłosław

 

2051

nr XXVIII/267/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

2052

nr XXVIII/269/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 

2053

nr XLIX/342/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

 

2054

nr LII/516/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji i opłat za składowanie odpadów na wysypisku śmieci

 

2055

nr XXXII/220/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

2056

nr XXXVIII/208/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze na terenie Miasta i Gminy Pogorzela

 

2057

nr XXXVII/266/2002 Rady Gminy w Łubowie z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod oczyszczalnię ścieków w Przyborowie, dz. nr ewid. 26/10

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w LESZNIE

2058

z dnia 24 maja 2002 r. o zmianie w składzie Rady Gminy Granowo

 

2059

z dnia 24 maja 2002 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Kościańskiego

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2060

z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie informacji o wyrejestrowaniu z rejestru związków międzygminnych Wodno - Kanalizacyjnego Związku Gmin z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2061

nr OPO-820/1282-A/5/2002/IV/MW z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 


SPRAWOZDANIA

2062

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2001 rok

 

2063

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2001 rok

 

2064

uchwała nr XXX/211/02 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu objętego uchwałą budżetową za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 14:39