Dziennik nr 71 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 maja 2002 r.

Nr 71


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1856

nr XXXIV/321/2002 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zasad zbywania w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych, lokali mieszkalnych oraz oddawania nieruchomości w wieczyste użytkowanie

 

1857

nr XXXVII/192/02 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień z opłaty stałej wniosku o wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

1858

nr XXXV/246/02 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia bezrobotnych i absolwentów z opłaty stałej od wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz uchylenia uchwały Nr XXXII/218/01 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej

 

1859

nr LXXXV/978/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

 

1860

nr 487/XLV/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie statutów sołectw gminy Śrem

 


SPRAWOZDANIE

1861

uchwała nr 37/2002 Zarządu Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:26