Dziennik nr 70 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 maja 2006 r.

Nr 70

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1740

nr XXXVII/570/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza

 
1741

nr XXXVII/571/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta Kalisza

 
1742

nr XXVIII/210/2006 Rady Gminy Ryczywół z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie sieci publicznych placówek oświatowych oraz granic ich obwodów

 
1743

nr XXXIV/194/2006 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości

 
1744

nr XXXVII/620/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku

 
1745

nr XLII/643/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice- Kolonia Sulisławie"

 
1746

nr XXXII/287/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Sieraków

 
1747

nr XXXVI/193/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Turek

 
1748

nr XLII/248/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
1749

nr XXXV/195/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kramsk

 
1750

nr XL/363/2006 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
1751

nr XLI/488/2006 Rady Gmin y Kazimierz Biskupi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kazimierz Biskupi

 
1752

nr XXXII/194/06 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kiszkowo

 
1753

nr LIII/554/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w Czołowie

 
1754

nr LIII/555/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionkach

 
1755

nr LIII/556/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Kamionkach

 
1756

nr L/428/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Promienno

 
1757

nr L/429/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Pruszewiec

 
1758

nr L/430/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Bugaj

 
1759

nr L/431/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicy we wsi Biskupice

 
1760

nr L/432/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicy we wsi Główienka

 
1761

nr L/433/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy Starych Wierzb położonej we wsi Borowo-Młyn dla numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy tej ulicy we wsi Gorzkie Pole

 
1762

nr L/434/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy Rzecznej położonych w Pobiedziskach dla numeracji porządkowej położonych przy tej ulicy we wsi Główna

 
1763

nr L/435/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
1764

nr XXXI/330/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Stęszew z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

 
1765

nr LI/433/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las- rejon ulic Stefańskiego i Szkółkarskiej

 
1766

nr XXXVI/224/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/158/2005 z dnia 22.02.2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1767

nr XXXVI/202/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom

 
1768

nr XXXI/249/06 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. nr XX/144/04 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Pleszewskiego

 
1769

nr XXXVIII/212/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu ich przyznawania

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 12.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:14