Dziennik nr 59 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 maja 2002 r.

Nr 59


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1659

nr XXIX/197/2001 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Białośliwie na obszarze wsi Krostkowo

 

1660

nr XXIX/198/2001 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Białośliwie na obszarze wsi Nieżychowo

 

1661

nr XXIX/282/2001 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec, w obrębie wsi Wiatrowo

 

1662

nr XLV/443/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Koszyce

 

1663

nr XLVI/474/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Śródmieście w rejonie ulic: 14 - Lutego, Zygmunta Starego - Towarowej - al. Piastów

 

1664

nr 339/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń w Rosku przy ulicy Dworcowej

 

1665

nr LXVI/649/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Batorowie

 

1666

nr XXXVII/233/2002 Rady Gminy Białośliwie z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Białośliwie, wzdłuż drogi do Dworzakowa

 

1667

nr XXV/164/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mikstat

 

1668

nr XXV/165/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Mikstat

 

1669

nr XXXV/191/2002 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska we wsiach: Łęka Opatowska, Opatów

 

1670

nr XXXV/203/2002 Rady Gminy w Baranowie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów w części obejmującej wsie: Baranów, Słupia p/Kępnem, Mroczeń, Grębanin, Łęka Mroczeńska, Jankowy

 

1671

nr XXXI/546/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie przebiegu ulicy Strzeleckiej pomiędzy ulicą Klasztorną a Kamienną

 

1672

nr XXX/316/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w miejscowości Gaj (dz. nr: 222, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246) i Wiekowie (dz. nr: 290, 291, 292, 304, 305, 306, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 210/18, 210/19, 210/20, 210/21, 210/22, 210/23, 210/24, 210/25, 210/26, 210/27, 210/28, 210/29, 210/30) gm. Witkowo

 

1673

nr XLII/528/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Zielony Zakątek" w Szczytnikach, gm. Kórnik

 

1674

nr XXXVII/250/2002 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Rakoniewice - Aktualizacja 1990", obejmującej trasę gazociągu w.c. DN 300 6,3 Mpa Kotowo - Wolsztyn (wzdłuż istniejącego gazociągu DN 150 Kotowo - Sulechów) na obszarze wsi Rataje, Goździn, Rakoniewice, Stodolsko, Głodno

 

1675

nr 248/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa zatwierdzonego uchwałą nr V/32/89 z dnia 4 marca 1989 r. Miejskiej Rady Narodowej w Puszczykowie dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Wysokiej z południowym odcinkiem ul. Poznańskiej - z przenaczeniem na stację paliw

 

1676

nr LXVII/660/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Batorowie (działki numer 74/1, 74/2 i 74/3)

 

1677

nr 346/LVI/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 10/1 i 11/1, ark. mapy 12, obr. Czerwonak przy ul. Źródlanej w Czerwonaku

 

1678

nr L/441/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Rolnej, działki nr ewid. 350, 351, 352/2, 353, 354, 359/2, 447/10, 448/8, 449/10, i 450 oraz część 359/1 o łącznej powierzchni ok. 8,O ha

 

1679

nr XXXI/204/02 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko Wielkie

 

1680

nr XXVIII/189/2002 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją towarzyszącą : usługi i działalność gospodarcza o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki we wsi Wojnowice, działka nr 225/1

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:03