Dziennik nr 58 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 kwietnia 2005 r.

Nr 58

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1791

nrXXVI/123/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Grzegorzew w roku 2005

 
1792

nr XXVIII/156/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

 
1793

nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rydzyna

 
1794

nr XXIV/177/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Dąbcze, gmina Rydzyna

 
1795

nr XXIV/181/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
1796

nr XXII/118/2005 Rady Gminy w Grodźcu z dnia 9 marca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

 
1797

nr XXII/119/2005 Rady Gminy w Grodźcu z dnia 9 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Grodziec

 
1798

nr XXII/120/2005 Rady Gminy w Grodźcu z dnia 9 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Grodziec

 
1799

nr XXVI/178/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 marca 2005r. w sprawie istniejących nazw ulic w mieście Książ Wlkp. i stosowania skrótów tych nazw

 
1800

nr XXVI/180/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1801

nr XXVI/152/2005 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk

 
1802

nr XXI/186/2005 Rady Gminy Łubowo z dnia 24 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubowo

 
1803

nr XXVII/162/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkach na terenie gminy

 
1804

nr XXVII/165/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego

 
1805

nr XXVIII/222/2005 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów

 
1806

nr XXVIII/165/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1807

nr XXVIII/167/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Czerniejewo

 
1808

nr XXIX/265/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kazimierz Biskupi

 
1809

nr XXIV/139/2005 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławno

 
1810

nr XXIV/140/2005 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Kiszkowo

 
1811

nr XXIV/141/2005 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

 
1812

nr XXIV/144/2005 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kiszkowo

 
1813

nr XXX/182/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Powidz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu

 
1814

nr XXX/183/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1815

nr XXIII/160/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1816

nr XXV/164/2005 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1817

nr XX/123/2005 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 
1818

nr XX/124/2005 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Zbąszyńskim, Jeziorze Nowowiejskim i rzece Obrze na terenie gminy Zbąszyń

 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

 
1819

sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy Wilczyn za 2004r.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1820

z dnia 11 kwietnia 2005r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona i Rady Gminy Wilczyn przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2005r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 11:49