Dziennik nr 55 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 kwietnia 2005 r.

Nr 55

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1726

nr XXVII/125/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok

 
1727

nr 128/XIX/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
1728

nr 141/2004 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opatówek na 2005r.

 
1729

nr XIX/ Rady Gminy Krzymów z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie opłaty administracyjnej

 
1730

nr XXVII/190/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie budżetu gminy Krobia na 2005r.

 
1731

nr XXVII/195/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
1732

nr XXVII/196/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Krobia

 
1733

nr XIX/140/2005 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mikstat, o których mowa w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.

 
1734

nr XXXVIII/427/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
1735

nr XXXVIII/430/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionkach

 
1736

nr XXXVIII/431/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w Dziećmierowie

 
1737

nr XXIX/234/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
1738

nr XXIX/187/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

 
1739

nr 5/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

 
1740

nr 6/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

 
1741

nr 9/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych Gminy miejskiej Wągrowiec

 
1742

nr 10/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę miejską Wągrowiec

 
1743

nr 13/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca

 
1744

nr XXIII/206/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 marca 2005r. w sprawie zaliczenia nieruchomości do kategorii dróg gminnych w Ostrzeszowie

 
1745

nr XXVII/151/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 16 marca 2005r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kuślin

 
1746

nr XXXVII/303/2005 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
1747

z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Gostyniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 11:58