Dziennik nr 45 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 kwietnia 2005 r.

Nr 45

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1380

nr XIX/160/2005 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Statutów sołectw w gminie Opalenica

 
1381

nr XIX/161/2005 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Opalenica

 
1382

nr XIX/162/2005 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Opalenica

 
1383

nr XXXV/188/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na 2005r.

 
1384

nr XXXV/189/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Buk na 2005r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Buk na 2005r.

 
1385

nr XXXV/190/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk

 
1386

nr XXXV/191/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Buk oraz udzielania bonifikat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:22