Dziennik nr 34 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 marca 2006 r.

Nr 34

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
899

nr XXVIII/218/2005 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego "Murowaniec"

 
900

nr XXVIII/242/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
901

nr XXIX/240/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
902

nr XXXV/189/06 Rady Gminy Turek z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
903

nr SO-11/1/D/Ln/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wlkp.

 
904

nr SO-11/2/D/Ln/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kościana

 
905

nr SO-10/4/D/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Książ Wlkp.)

 
906

nr SO-9/4/D/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Siedlec

 
907

nr SO-10/3/D/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Śrem)

 
908

nr SO-10/1/D/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Wijewo

 
909

nr SO-10/2/D/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Wolsztyn)

 
910

nr SO-10/2P/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Wolsztyn

 
911

nr SO 10/4-D/Ka/06 z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Doruchów deficytu budżetowego na rok 2006

 
912

nr SO-0951/14/16/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Brodnica

 
913

nr SO-0951/37d/14/Pi/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Budzyń nr XXV/193/2005 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia uchwalenia budżetu gminy Budzyń na 2006 rok

 
914

nr SO-0951/19d/13/Pi/06 z dnia16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czarnków nr XXXVI/277/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
915

nr SO-0951/50d/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta Czarnków nr XLII/270/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r.

 
916

nr SO-0951/24d/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Damasławek nr XXVI/152/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
917

nr SO-0951/33d/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy w Drawsku nr XXXVI/224/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

 
918

nr SO 13/1-D/Ka/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasta i Gminę Kępno deficytu budżetowego na rok 2006

 
919

n SO-0951/70/17/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Komorniki

 
920

n SO-0951/21d/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie nr XXXIII/125/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
921

nr SO-0951/28d/14/Pi/2006 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy w Lubaszu nr XXIII/303/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
922

nr SO-0951/10/17/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Oborniki Wlkp.

 
923

nr SO-0951/43d/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVII/187/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r.

 
924

nr 3/SO-7/D/2006/Ko z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Przykona na 2006 rok

 
925

nrSO-0951/41d/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy w Szamocinie nr XXVI/164/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Szamocin na 2006 rok

 
926

nr SO-0951/29d/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec nr XXVIII/232/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wągrowiec na 2006 rok

 
927

nrSO-0951/31d/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Wągrowcu nr 60/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

 
928

nr SO-0951/16d/12/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXII/236/2005 Rady Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
929

nr SO-0951/23d/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku nr XXXIX/286/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyrzysk na 2005 rok

 
930

nr SO-0951/34d/12/Pi/2006 z dnia 16 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Zlotów nr XXXVI/297/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złotów na 2006 rok

 
931

nr 5/SO-6/D/2006/Ko z dnia 17 stycznia 2006r . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno

 
932

nr SO-11/8/D/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Kamieniec

 
933

nr 6/SO-8/D/2006/Ko z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Koło

 
934

nr SO-10/6/D/2006/Ln z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Leszno)

 
935

nr SO-10/5/D/2006/Ln z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Lipno)

 
936

nr 7/SO-8/D/2006/Ko z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Orchowo

 
937

nr SO-11/3/D/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Poniec)

 
938

nr SO-11/5/D/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Rydzyna

 
939

nr SO-11/4/D/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Śmigiel

 
940

nr SO-11/7/D/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Wielichowo

 
941

nr SO-10/7/D/2006/Ln z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Dolsk)

 
942

nr SO-28/4-D/Ka/06 z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Kobyla Góra deficytu budżetowego na rok 2006

 
943

nr SO-24/3-D/Ka/06 z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez miasta Ostrów Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2006

 
944

nr SO-10/8/D/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Krzywiń)

 
945

nr SO-10/9/D/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Miedzichowo)

 
946

nr SO-10/10/D/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Nowy Tomyśl

 
947

nr 10/SO-7/D/2006/Ko z dnia 19 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Strzałkowo

 
948

nr SO-0951/47/16/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Gniezno

 
949

nr 12/SO-8/D/2006/Ko z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Grodziec

 
950

nr SO-0951/45/16/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Międzychód

 
951

nr SO-0951/51d/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Chodzież nr VIII/64/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodzież na 2006 rok

 
952

nr SO-0951/63d/13/Pi/06 z dnia 23stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVI/266/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok

 
953

nr SO-0951/55d/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Margonin nr XXIII/243/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

 
954

nr SO-0951/54d/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XLI/301/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogoźno na 2006 rok

 
955

nr 13/SO-6/D/2006/Ko z dnia 23 stycznia 2006 r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Skulsk

 
956

nr SO-0951/58d/13/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy w Tarnówce nr XXVI/163/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
957

nr SO-0951/55/19/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Luboń

 
958

nr SO-0951/53/19/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r.w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Łubowo

 
959

nr SO-0951/6/19/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Mieścisko

 
960

nr 14/SO-6/D/2006/Ko z dnia 24 stycznia 2006 r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Turek na 2006 rok

 
961

nr SO-0951/58/19/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Dopiewo

 
962

nr SO-0951/72/17/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kostrzyn

 
963

nr SO-0951/74/17/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Mosina

 
964

nr 15/SO-8/D/2006/Ko z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Babiak

 
965

nr SO-0951/49/19/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Dominowo

 
966

nr SO-0951/3/19/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kwilcz

 
967

nr SO-0951/51/19/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Niechanowo

 
968

nr SO-0951/20/18/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ostroróg

 
969

nr SO-0951/30/17/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska

 
970

nr SO-0951/31/17/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Puszczykowa

 
971

nr 16/so-6/D/2006/Ko z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Słupca

 
972

nr SO-0951/24/18/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz

 
973

nr SO-0951/70d/13/Pi/06 z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wapno nr XXXII/168/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wapno na 2006 rok

 
974

nr 17/SO-6/D/2006/Ko z dnia 26 stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Wilczyn

 
975

nr 19/SO-7/D/2006/Ko z dnia 27stycznia 2006r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Turek

 
976

SO-9/10/D/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Gostyń w 2006 r.

 
977

SO-9/&/D/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta i Gminy Miejska Górka

 
978

SO-9/8/D/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Włoszakowice

 
979

SO-10/11/D/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Zbąszyń

 


POROZUMIENIE

 
980

zawarte w dniu 8 lutego 2006 r. pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Koźmin Wlkp. w sprawie finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2006

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
981

z dnia 16 lutego 2006 r. o nie obsadzaniu mandatów radnych Rady Gminy w Połajewie

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 14.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:54