Dziennik nr 171 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 września 2009 r.

Nr 171

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2907

nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod rekreację położony na obrzeżach Parku Miejskiego w Opalenicy

 
2908

nr XXV/205/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod budowę układu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Mogilnicy łączącego ulicę Poznańską z częścią ulicy Parkowej położonej przy Parku Miejskim w Opalenicy

 
2909

nr XXV/206/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Kopankach wzdłuż drogi powiatowej Porażyn - Sielinko

 
2910

nr XXV/207/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Kopankach

 
2911

nr XXV/208/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Kozłowie wzdłuż drogi powiatowej Kozłowo - Uścięcice

 
2912

nr XXV/209/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Łęczycach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica - Jastrzębniki

 
2913

nr XXV/210/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Łęczycach

 
2914

nr XXV/211/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica - Lwówek oraz przy drodze gminnej

 
2915

nr XXV/212/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony w Uścięcicach

 


SPRAWOZDANIE

 
2916

zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:39