Dziennik nr 160 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 3 września 2009 r.

Nr 160

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RADY GMINY

 
2740

nr LVIII/760/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanej ulicy zbiorczej, w rejonie ulicy Pokrzywno w Poznaniu

 
2741

nr LVIII/772/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

 
2742

nr LVIII/777/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/670/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013

 
2743

nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich

 
2744

nr LVIII/786/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2745

nr LVIII/787/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 


SPRAWOZDANIA

 
2746

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2008 rok

 
2747

zarządzenie nr 0151/6/2009 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kazimierz Biskupi i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:06