Dziennik nr 156 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 października 2006 r.

Nr 156

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3715

nr XXXIII/216/2006 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw

 
3716

nr LVI/490/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedruska rejon ul. Zjednoczenia i Chudowskiej, gm. Suchy Las

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3717

nr XLI/226/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

 
3718

nr XLI/230/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie

 
3719

nr XLI/226/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulicy Nowej, Strażackiej i 22 Lipca w Golinie

 
3720

nr XL/428/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/355/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udziale i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego

 


POROZUMIENIE

 
3721

zawarte dnia 14 sierpnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a miastem Kalisz

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3722

z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" z siedzibą w Koninie

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 09.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:47