Dziennik nr 154 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 października 2006 r.

Nr 154

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3687

nr 190/06 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuliszków

 
3688

nr 191/06 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kazimierz Biskupi

 


ROZPORZĄDZENIE

 


DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ

 


WE WROCŁAWIU

 
3689

nr 10/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Ostrzeszowie, pow. ostrzeszowski w województwie wielkopolskim

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3690

nr LI-255/06 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowo i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 
3691

nr XXX/187/2006 Rady Gminy Niechanowo z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Niechanowie

 
3692

nr XXXIX/270/2006 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie gminy Gniezno

 


SPRAWOZDANIA

 
3693

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chodzież za 2005 rok

 
3694

zarządzenie nr 9/2006 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2005

 
3695

zarządzenie nr 161/06 Wójta Gminy Złotów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Złotów za rok 2005

 


INFORMACJA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

 
3696

w sprawie ustanowienia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 04.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:52