Dziennik nr 153 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 października 2004 r.

Nr 153

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3221

nr 135/04 z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mieleszyn

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3222

nr XIX/91/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/24/2002 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 20 grudnia 2002 roku

 
3223

nr XVI/97/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3224

nr XXI/112/2004 Rady Gminy w Malanowie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3225

nr XXI/113/2004 Rady Gminy w Malanowie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie lokalizacji, zasad funkcjonowania i regulaminu targowiska gminnego w Malanowie

 
3226

nr XXI/181/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
3227

nr XXI/182/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
3228

nr XXI/183/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
3229

nr XXI/184/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Sompolno

 
3230

nr XIV/187/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/275/98 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie przyjęcia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Lubasz

 
3231

nr XXII/216/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2000 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 5 grudnia 2004 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od posiadania psów i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i ustalenia ich wynagrodzenia

 
3232

nr XXII/115/04 Rady Gminy Białośliwie z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/03 Rady Gminy Białośliwie z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Białośliwie

 
3233

nr XIV/94/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 
3234

nr XXIII/143/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzałkowie

 
3235

nr XV/146/2004 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Margonin

 
3236

nr XIV/101/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

 
3237

nr XIV/102/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
3238

nr XIV/103/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu zasiłku okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
3239

nr XIV/104/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobra

 
3240

nr XXIII/197/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe. okresowe i pomoc rzeczową

 
3241

nr XXIII/198/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków na dożywianie

 
3242

nr XXIII/199/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego

 
3243

nr XVIII/106/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław określającej zasad i tryb umarzania odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3244

nr XVIII/108/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina

 
3245

nr XXVII/145/04 Rady Gminy Babiak z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3246

nr V/34/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy dla terenu w miejscowości Rataje

 
3247

nr XXI/105/04 Rady Gminy w Kole z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Powiercie Wieś

 
3248

nr XXI/106/04 Rady Gminy w Kole z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki

 
3249

nr XXIV/116/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Ostrowite - Izdebno

 
3250

nr 28/2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie opłaty targowej

 
3251

nr 29/2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Wągrowca

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:15