Dziennik nr 147 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 listopada 2001 r.

Nr 147


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3012

nr 46/01 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3013

nr XVIII/157/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylniki rejon ul. Działkowej gmina Rokietnica

 

3014

nr XLII/348/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej w Skórzewie, w rejonie ulicy Batorowskiej, działki nr ewid. 113, 114, 115 o łącznej powierzchni ok. 4,3 ha

 

3015

nr XXXIV/352/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów na obszarze wsi Grudna

 

3016

nr LVI/492/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Batorowie, działki nr 170/5 i 170/6

 

3017

nr XXVI/253/01 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan dotyczącej Ustalenia Przebiegu Gazociągu Wysokiego Ciśnienia

 

3018

nr XXIII/266/2001 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi Ujskie w gminie Ujście - dla terenów zabudowy mieszkaniowej

 

3019

nr XXXIX/240/2001 Rady Miasta Luboń z dnia 25 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Lasek - Zachód" w Luboniu

 

3020

nr XXVIII/276/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, na obszarze wsi Śmieszkowo (działki nr 87/3 i 87/4

 

3021

nr LXXII/854/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 30 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sypniewo - Baraki w Poznaniu

 

3022

nr XXXV/211/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie opłat administracyjnych

 

3023

nr XXXV/212/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3024

nr XXXV/214/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

3025

nr XXXVI/242/01 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice

 

3026

nr XXXVI/243/01 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Łęczyca

 

3027

nr XXXVI/244/01 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Plewiska

 

3028

nr XXVIII/231/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

3029

nr XXVIII/228/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej

 

3030

nr XXVIII/229/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie opłaty miejscowej

 

3031

nr XXVIII/230/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

3032

nr XXVIII/232/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieraków

 

3033

nr XXXI/175/2001 Rady Gminy Siedlce z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy

 

3034

nr XX/124/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

 

3035

nr XX/129/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny za dostarczaną wodę oraz zrzut ścieków

 

3036

nr XX/131/2001 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/2001 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielichowo

 

3037

nr XXXIII/222/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

3038

nr XXXII/202/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2002 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

3039

nr XXXII/204/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2002 rok

 

3040

nr XXXII/205/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze gminy Kiszkowo na 2002 rok

 

3041

nr XXXII/206/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze gminy Kiszkowo na 2002 rok

 

3042

nr XXXII/322/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

 

3043

nr XXXII/323/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3044

nr XXXII/324/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i sposobu jego poboru

 

3045

nr XXXII/324/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do obliczenia podstawy podarku rolnego

 

3046

nr XXXII/331/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

3047

nr XXXII/332/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Gniezna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

3048

nr XXXII/334/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie

 

3049

nr 229/01/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług oświaty, kultury, administracji, sportu, turystyki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ulic Wysokiej, Podgórnej, Ks. Posadzego, Poznańskiej i Kościelnej

 

3050

nr 228/01/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa dla rejonu ul. Wysokiej oraz terenu cmentarza w Puszczykowie - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza parafialnego wyznania rzymsko - katolickiego w Puszczykowie - działki nr ewid. 1068/1 i 63L/7

 

3051

nr XXXVII/249/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wodociągów

 

3052

nr XXXVII/250/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia ceny biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji podmiejskiej w 2002 r

 


POROZUMIENIE

3053

zawarte w dniu 23 listopada 2001 r. pomiędzy Powiatem Gostyńskim a Miastem i Gminą Gostyń w sprawie realizacji przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu zadań z zakresu biblioteki powiatowej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 09:46