Dziennik nr 141 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 listopada 2001r.

Nr 141


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2844

nr XXIX/163/2001 Rady Gminy Piaski z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piaski

 

2845

nr 291/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów

 

2846

nr XXVI/307/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 września 2001 r. w sprawie ustalenia nazwy ronda ulicznego w miejscowości Jerka

 

2847

nr XXXII/370/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 września 2001 r. w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001

 

2848

nr XXXII/380/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty i określenia stawki opłaty za zastrzeżone miejsca postojowe /koperty/ w mieście Śmigiel

 

2849

nr XXXIII/384/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

 

2850

nr XXVI/219/01 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Czempiń liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2851

nr XXIV/159/2001 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 27 września 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Osieczna

 

2852

nr XXIV/162/2001 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 27 września 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

2853

nr XXX/169/2001 Rady Gminy Piaski z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zasad korzystania z targowiska na Rynku w Piaskach

 

2854

nr XXX/170/2001 Rady Gminy Piaski z dnia 28 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy

 

2855

nr XXXIII/338/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich

 

2856

nr XXXVI/362/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 czerwca 2001 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:03