Dziennik nr 14 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 lutego 2004 r.

Nr 14

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
415

nr 10/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku zmieniające rozporządzenie Wojewody Poznańskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
416

nr VII/69/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wokół jeziora Pożarowskiego w Wartosławiu, Lubowie i Biezdrowie

 
417

nr IX/84/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 października 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wokół jeziora Pożarowskiego w Wartosławiu, Lubowie i Biezdrowie

 
418

nr IX/86/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie

 
419

nr IX/72/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
420

nr IX/73/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta do podatku rolnego

 
421

nr IX/74/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
422

nr IX/75/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów

 
423

nr IX/76/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 
424

nr IX/77/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej

 
425

nr IX/78/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatków

 
426

nr XIII/131/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kostrzyn

 
427

nr XI/97/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
428

nr X/64/2003 rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 
429

nr X/65/2003 rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 
430

nr XIV/223/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 
431

nr XX/180/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XIX/177/2003 z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

 
432

nr XVIII/124/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
433

nr XII/68/03 Rady Gminy Wapno z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów niektórych Sołectw Gminy Wapno

 
434

nr 49/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
435

nr XXI/182/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 stycznia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Suchym Lesie

 
436

nr XXI/184/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w roku 2004

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
437

nr X/99/2003 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

 
438

sprawozdanie starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
439

nr WCC/1095/4397/W/OPO/2003/AJ z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:59