Dziennik nr 130 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 października 2001r.

Nr 130


 

TREŚĆ
Poz.:

 


 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2518

nr 36/01 z dnia 17 października 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 

2519

nr 37/01 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2520

nr XXX/235/2001 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy

 

2521

nr 292/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

 

2522

nr 293/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Kłodawie

 

2523

nr XXXIII/194/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/172/01 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r

 

2524

nr XXXIII/198/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

2525

nr XXIV/123/2001 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Krzemieniewo

 

2526

nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewozy taksówkami osobowymi

 

2527

nr LXXI/829/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/809/III/2001 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewozy taksówkami osobowymi

 

2528

nr XXXII/218/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Słupcy.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:30