Dziennik nr 128 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 października 2002 r.

Nr 128


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3515

nr XL/245/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzyny, rejon ul. Skrzatów Leśnych Gmina Kaźmierz

 

3516

nr XXVIII/417/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

3517

nr LXXVII/726/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Przeźmierowie, działki nr 627/1 i 627/2

 

3518

nr LXXVII/727/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Góra, dz. nr 45, 46 - część, 47, 57/4, 57/5, 57/6 - część, 60 i 151

 

3519

nr XXVI/190/2002 Rady Gminy Chocz z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody

 

3520

nr XXX/335/02 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz w obrębie wsi Lubasz, na obszarze działek nr : części 780/1, 780/3, 780/4, 780/5, 780/6, 780/7, 780/8, 780/9, 780/10 i części 1098

 

3521

nr XXX/336/02 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz w obrębie wsi Jędrzejewo

 

3522

nr XLII/434/02 Rady Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na terenie wsi Dzierzążenko

 

3523

nr XXXIII/295/2002 Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie Gołuchów

 

3524

nr XLV/306/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki, w zakresie obejmującym działkę nr ewidencyjny gruntu 424/1

 

3525

nr XLV/307/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami - ETAP II we wsi Komorniki

 

3526

nr XLIV/246/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 września 2002 r. w sprawie zaliczenia ulicy Łąkowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne do kategorii dróg gminnych

 

3527

nr XLIV/248/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 września 2002 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

 

3528

nr XLIV/249/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach

 

3529

nr XLIV/250/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

3530

L/237/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Iłówiec, obejmujący obszar działki o nr ewid. 12/13

 

3531

L/238/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Szołdry, obejmujący obszar części działki o nr ewid. 57/2

 

3532

L/239/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług kultury i usług pomocniczych na obszarze części działki o nr ewid. 57/2 w miejscowości Szołdry - gmina Brodnica

 

3533

L/240/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze części działki o nr ewid. 57/2 w miejscowości Szołdry - gmina Brodnica

 

3534

nr XLIX/620/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Borówcu, dz nr ewid. 282

 

3535

nr XLIX/621/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik w Szczytnikach w części dotyczącej działek nr : 19/4, 19/5, 19/6

 

3536

nr XLIX/622/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Szczytnikach w części dotyczącej działek nr 39/1, 45/1, 50/1

 

3537

nr LV/601/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych "AGROBEX TBS" Sp. z o.o. w Poznaniu

 

3538

nr LV/602/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej

 

3539

nr XLVI/419/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Nowowiejskiego w Szamotułach wraz ze zmianą w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły

 

3540

nr XLVI/420/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Przyborowo

 

3541

nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie

 

3542

nr LXII/504/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice

 

3543

nr XXXI/275/2002 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 października 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Kwilcz określonych w ww. uchwale

 

3544

nr LXIII/588/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej, na terenie działek o nr ewid. 247/2, 248/5, 253/2 i 253/3

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3545

nr XXXV/280/2002 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego

 

3546

nr XXXIII/247/2002 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 10 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kaliskiego lub powiatowych osób prawnych

 

3547

nr XXXIII/248/2002 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 10 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kaliskiego

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

3548

nr PCC/469D/154/W/OPO/2002/AJ z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza na wniosek Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:09