Dziennik nr 124 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 października 2002 r.

Nr 124


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3426

nr LV/320/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

3427

nr XXXI/225/2002 Rady Gminy w Brudzewie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uprawnienia sołectwa Kozubów do działki nr 280/1 o pow. 0,098 ha

 

3428

nr XXXI/229/02 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cichów na działce nr 868

 

3429

nr XXXI/230/02 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kolnica na działce nr 31/18

 

3430

nr XL/429/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

 

3431

nr XXXV/207/2002 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na obszarze gminy Kołaczkowo

 

3432

nr XXVII/161/2002 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2000 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

3433

nr 384/LXIII/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 września 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czerwonak

 

3434

nr XLVI/415/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ujednolicenia nazewnictwa ulic i nadania nowych nazw ulic w mieście Szamotuły

 

3435

nr XLVI/416/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Otorowo, Lipnica, Pamiątkowo, Przecław

 

3436

nr XLVI/422/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 września 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w szpitalu Powiatowym w Szamotułach, ustalenia jego granic, numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3437

nr XLII/211/2002 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Słupeckiego

 

3438

nr LIII/292/02 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 

3439

nr L/226/2002 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 20 września 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wolsztyńskiego

 

3440

nr XLIII/198/2002 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych

 

3441

nr XLVI/297/02 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/132/2000 rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zwalniania z opłat za pobyt dzieci w domu dziecka w Bodzewie

 

3442

nr XL/200/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców i opiekunów prawnych za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3443

z dnia 9 października 2002 r. o sprostowaniu błędów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:19