Dziennik nr 113 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 czerwca 2010 r.

Nr 113

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2088

nr XXXV/217/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
2089

nr XXV/283/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/328/02 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Lubasz na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Lubaszu

 
2090

nr XXXIII/232/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrogostowo

 
2091

nr XXXIII/233/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gaj Mały

 
2092

nr XXXIII/234/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaryszewo

 
2093

nr XXXIII/235/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koźmin

 
2094

nr XXXIII/236/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Obrowo

 
2095

nr XXXIII/237/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ordzin

 
2096

nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pęckowo

 
2097

nr XXXIII/239/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrowo

 
2098

nr XXXIII/240/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słopanowo

 
2099

nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stobnicko

 
2100

nr XXXIII/242/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielonagóra

 
2101

nr XXXIII/243/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Obrzycko na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

 
2102

nr XXXVII/200/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Miastu Złotów i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 
2103

nr XXXIX/451/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych

 
2104

nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Tarnówka na okręgi wyborcze

 
2105

nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Tarnówka na okręgi głosowania

 
2106

nr XXX/279/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych

 
2107

nr XXX/280/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania

 


INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

 
2108

z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Złotów

 


ZESTAWIENIE CZYNSZÓW

 
2109

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kępno

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 09.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:01